Çerez Aydınlatma Metni

 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, "Tekgrafik Endüstriyel Plastik Tasarım"a ait www.tekgrafik.com web sitesini ziyaret esnasında, çerezler aşağıda açıklanan amaç ve kapsamda işlenecektir;
Çerezler (cookies) bir web sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, siteye erişim için kullanılan web tarayıcısı tarafından saklanmakta; gezinilen web sitesinin cihazda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretler sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır.
Tekgrafik, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veya açık rıza halinde web sitesi aracılığıyla otomatik olarak çerezleri kullanacaktır. Çerezlerin kullanım amaçları; web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, web sitesi ziyareti deneyimini geliştirmek, web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamaktır. Tekgrafik, işlenen verileri yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi ve hukuki ihtilafların çözümü için ve mevzuata uygun şekilde hizmet aldığı üçüncü kişilere, yetkili kişi ve kurumlar ile yargı organlarına aktarabilecektir.
Tüm hakları saklıdır, Tekgrafik 2015 | Kullanım koşulları ve Gizlilik
Design By RETINAM